Areál Logistického centra dostal základní obrysy

LHA_zonace

Armáda má k dispozici první výstupy z objemové a zastavovací studie, která řeší uspořádání areálu logistického centra.

Z poskytnutého nákresu je patrné, kde budou umístěny zóny pro parkování techniky, ubytování, administrativu, skladování a  plochy dalšího využití. Do konce letošního roku by měly být hotové finální výstupy zmíněné objemové studie a rovněž další navazující práce na železničním připojení areálu, silnicích a cyklostezkách. Na jejich základě bude možné připravit vizualizaci okolí areálu pro další přiblížení návrhů pro občany i vedení obcí. 

Zonace areálu v plném rozlišení je k dispozici zde.