Účel a přínosy

PŘÍNOSY PRO REGION

benefint-1

Nová pracovní místa

Pro lidi z okolí – jak pro příslušníky AČR (nyní jezdí mimo kraj, např. do Olomouce, Hranice…), tak pro civilní zaměstnance.

benefint-2

Možnosti pro místní firmy

Firmy mohou získat zakázky na dodávky zboží, služby a materiály pro potřeby logistického centra.

benefint-3

Modernizace letiště v Mošnově

Modernizace bude zahrnovat rozšíření přistávacích drah, modernizace navigačního systému nejlepší v České republice.

benefint-4

Impulz pro mošnovskou zónu

Vybudování logistického centra AČR je významným krokem při naplňování záměru výstavby centra zaměstnání a dopravy kraje.

benefint-5

Armáda ČR

Firmy mohou získat zakázky na dodávky zboží, služby a materiály pro potřeby logistického centra.

benefint-6

Kapacity logistického centra

Bude možno rychle využít při přírodních katastrofách (povodně, velké požáry a další).