Práce na studiích podoby zóny Mošnov pokračují

mošnov

Ač samotná realizace Logistického centra AČR je v současnosti relativně vzdálená – se zahájením výstavby se počítá v roce 2028 – studijní a projekční práce navazujících investičních záměrů jsou v běhu.

S ohledem na co největší podporu alternativních způsobů dojíždění do zaměstnání bude v letošním roce zpracována studie řešení cyklo dopravy v zóně Mošnov. Ta bude kromě řešení cyklo dopravy v samotném areálu zóny řešit také napojení na stávající cyklo stezky a cyklo trasy. Počítá se rovněž se zakomponováním adekvátní doplňující infrastruktury (dobíjecí stanice, parkoviště pro kola, odpočívky, ochranná zeleň atp.) a spoluprací dotčených obcí při návrzích konkrétních řešení.

Pro lidi dojíždějící do zaměstnání v okolí mošnovského letiště nebo přímo uživatele letiště bude nejspíše největší změnou úprava podoby ulice K Letišti, tak aby směřovala přímo před odbavovací halu. Na ulici bude také realizován most přes navrhovanou železniční vlečku, jejíž podoba je v současnosti řešena studií s předpokladem dokončení na podzim tohoto roku.