Probíhá inženýrsko-geologický průzkum vlečkového napojení LHA

J-13_Jadro

Aktuálně probíhá IG průzkum vlečkového napojení s předpokladem dokončení do konce roku 2023.

V červenci tohoto roku byla na základě již zpracované projektové dokumentace inženýrsko-geologického průzkumu vlečkového napojení LHA zadána realizace samotného průzkumu. Ten probíhá právě v těchto měsících. Výsledky by měly být známy do konce roku 2023. Informace o výsledcích budou zveřejněny na tomto webu.