Zástupci okolních obcí, města a kraje diskutovali o projektu Logistického centra AČR

Jednání se starosty_Stará Ves

Koncem června se na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí sešli zástupci vedení obcí a města s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje, aby probrali aktuální stav projektu armádního logistického centra, plány další přípravy projektu a diskutovali možný vliv na dané okolní obce. 

Po úvodní prezentaci náměstka hejtmana, Jaroslava Kanii, která zahrnovala informace týkající se účelu a funkce  plánovaného  armádního centra, navazující dopravní a technické infrastruktury, životního prostředí nebo harmonogramu projektu následovala věcná diskuse všech zúčastněných. 

Tématy diskuse byl možný nárůst intenzity dopravy na silnici č. I/58, vliv na životní prostředí v souvislosti s výstavbou Centra nebo rozvoj mošnovské zóny jako takové. 

Vedení obcí bylo informováno, že automobilová nákladní doprava bude do armádního centra primárně směřována skrze dálniční spojení a následně obchvat Mošnova. V souvislosti s dopravou osob do zaměstnanání kraj plánuje rozvoj infrastruktury pro tzv. aktivní mobilitu a případně posílení veřejné hromadné dopravy. Oblast dopadu projektu na životní prostředí je velmi vážně sledována a jakýkoli zásah do krajiny bude veden v souladu s platnou legislativou.